Voortgang renovatie Centrum

Voortgang renovatie centrum. Nog even een stand van zaken van de werkzaamheden in het winkelcentrum. Het blijkt dat de eerste planning van het werk wel iets te strak is opgezet. De productie is door o.a. de weersomstandigheden en de bewerkelijke stenen langer dan vooraf ingeschat. Zoals eerder al aangegeven was er bij de start gelijk ook al de tegenslag van de lijngoten die aan eind van hun levensduur waren. In de vakantieperiode van vrijdag 26 juli t/m maandag 19 augustus is de doorgaande weg tijdelijk weer open voor het verkeer. Op dinsdag 20 augustus wordt er weer gestart met de werkzaamheden. Om gelijk verder te kunnen is de oorspronkelijke planning iets aangepast. Het laatste gedeelte van de Raadhuisstraat wordt als eerste weer opgepakt. De planning van het resterende straatwerk is als volgt: 20 t/m 26 augustus het gedeelte van de Raadhuisstraat vanaf de ingang van de parkeerplaats tot de achterkant van de oude LIDL. in de periode 27 augustus t/m 13 september het gedeelte voor de pizzeria, Let’s Shop en de Marskramer en vervolgens de aansluiting naar de parkeerplaats AH. Tijdens de uitvoering is de weg ter plaatse weer afgesloten. Tijdens de aanpak van de ingang van de pp AH, zal de doorgaande route wel weer open zijn voor het verkeer. Dit zal ongeveer 2 dagen duren, de parkeerplaats is dan bereikbaar via de rijplaten bij de ingang van AH. 16 en 17 september : aanpak bestrating in de rijbaan voor de Hema De beplanting in de boombakken wordt zo snel als mogelijk aangebracht als het weer dit toelaat. Op bijgevoegde tekening zijn de bakken aangegeven. Er komen 2 banken in het centrum op nog te bepalen plaatsen. Wegafsluitingen Onderstaand een overzicht van de geplande afsluitingen van de wegen na de bouwvak. Raadhuisstraat, 20 tm 26 augustus Wendtsteinweg tussen Pizzeria en zebrapad AH, 27 augustus tm 13 september Wendtsteinweg voor de Hema, 16 en 17 september