Bedrijventerrein de Poort 2

Op 08-07-2019 hebben we samen met Marumer belang overleg gehad met Hendrik Buwalda van de Gemeente Westerkwartier. Betreft het Bedrijventerrein de Poort 2 Er is een lijstje van gegadigden (stuk of 6) Voor 1,8 ha moet dan het bestemmingsplan worden gewijzigd. De provincie wil eventueel hier aan meewerken als er voldoende gegadigden zijn. De gegadigden moeten lokale ondernemers zijn. Teveel Gemeenten hebben destijds industrieterreinen ontwikkeld. Nieuwe ondernemers kunnen naar Leek. De procedure van bestemmingsplan wijziging duurt een jaar. Leden die belangstelling hebben voor een terrein op de Poort 2 kunnen zich melden bij Hendrik Buwalda van de Gemeente Westerkwartier.