Detailhandelsvisie Westerkwartier

Bij deze de meest recente  informatie  betreft detailhandelsvisie Westerkwartier.  Na het laatste overleg met de begeleidingsgroep zijn alle opmerkingen in het stuk verwerkt samen met de opmerkingen die nog per mail zijn toegevoegd. Het aangepaste stuk is inmiddels samen met een informerende raadsbrief in het college B&W geweest. Het college heeft besloten om het stuk vrij te geven voor inspraak. Dit betekent dat het vanaf 25 februari ter inzage ligt op de 4 publiekslocaties en via de website van de gemeente. Het stuk ligt dan ter inzage tot 9 april. Wanneer deze termijn is afgelopen dan wordt er een raadsstuk gemaakt met daarbij een zogenaamde reactienota waarin we een reactie geven op mogelijke zienswijzen. Daarna gaat het stuk weer via het college van B&W naar de gemeenteraad. De definitieve vaststelling van het stuk vindt dan naar verwachting plaats op 27 mei.

Tijdens de periode van ter inzage legging is er ook een inloopbijeenkomst gepland voor alle ondernemers die vragen hebben over de visie. Deze is op maandagochtend 16 maart vanaf 9.30 uur in Zuidhorn. De aankondiging komt morgen in de huis aan huis bladen. Daarnaast zullen we ook alle ondernemersverenigingen berichten.