Druk bezochte nieuwjaarsreceptie.

Door de gemeentelijke herindeling is de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van de gemeente Marum komen te vervallen.¬† Marumer belang en de ondernemersvereniging vonden dat deze in een andere vorm moest worden voortgezet. Gezamenlijk organiseerden zij daar om op 7 januari j.l. een bijeenkomst in verzorgingstehuis “De Hoorn” voor alle inwoners , ondernemers en belangstellenden. Ook het gemeentebestuur, waaronder burgemeester Van der Tuuk en enkele wethouders van de gemeente westerkwartier waren deze avond van de partij. Na een welkomstwoord van Wibo van der Schaaf van de Onder nemersvereniging en voorzitter¬† Jan-Willem de Vreeze van Marumer belang werd er gezellig nagepraat over het afgelopen jaar en gekeken naar de toekomst onder het genot van een hapje en drankje. Dat deze opzet een succes is bleek wel uit de mooie opkomst.