Traject detailhandelsvisie Westerkwartier

Het college van B&W van de gemeente Westerkwartier heeft besloten dat er voor de gemeente Westerkwartier een integrale detailhandelsvisie wordt opgesteld. De visie zal bestaan uit een analyse van de huidige situatie en acties voor de verschillende kernen om de vitaliteit te bevorderen.

Het visietraject wordt begeleid door Bert Broekhuis en Jannie Rijs van Broekhuis Rijs advisering. Beide adviseurs hebben jarenlange ervaring op het gebied van detailhandelsvisies. Wij streven ernaar om het visietraject uiterlijk begin 2020 af te ronden.

Bij het opstellen van de visie willen wij u graag betrekken. Dit doen we door verschillende bijeenkomsten te organiseren voor ondernemers en ondernemersverenigingen. Er zijn twee soorten bijeenkomsten. Een deel van de bijeenkomsten betreft de begeleidingsgroep waar een Josita Hiemstra voor de OVM  zitting gaat nemen. De andere bijeenkomsten zijn voor alle leden van ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden.   Op 18 november 9.30 uur , themabijeenkomst alle leden van verenigingen en belanghebbenden, locatie raadszaal Marum